UDG - Universitat de Girona.

   Grau en Filosofia

   UDG - Universitat de Girona.
   En Girona (España)

   Precio a consultar

   Información importante

   Tipología Título propio
   Lugar Girona (España)
   Inicio Fechas a escoger
   • Título propio
   • Girona (España)
   • Inicio:
    Fechas a escoger
   Descripción

   Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l'estudi de la Filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi conceptual.
   Competències adquirides
   Conèixer les teories i els arguments dels filòsofs més rellevants, així com els dels diversos àmbits de la filosofia.
   Interpretar i analitzar críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques.
   Expressar de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre alhora les estratègies seguides per resoldre'ls.
   Aplicar teories i arguments filosòfics, i una manera adequada de raonament, a debats filosòfics contemporanis.
   Construir textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient.
   Utilitzar en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques argumentatives i d'anàlisi propis de la filosofia.

   Información importante
   ¿Qué objetivos tiene esta formación?

   e

   Instalaciones (1) y fechas
   Dónde se imparte y en qué fechas
   Inicio Ubicación
   Fechas a escoger
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa
   Inicio Fechas a escoger
   Ubicación
   Girona
   Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
   Ver mapa

   ¿Qué aprendes en este curso?

   Historia de la literatura
   Política
   Ética
   Memoria
   Historia de la ciencia
   Historia económica
   Teoría de la literatura
   Filosofía política
   Filosofía de la ciencia
   Historia de la filosofía
   Filosofía moderna
   Filosofía medieval
   Lógica
   Antropología filosófica
   Historia de la estética
   Historia política
   Metafísica
   Moral
   Antropología cultural
   Historiografía

   Programa académico

   Comunicació oral i escrita (3102G00001)

   L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

   Antropologia filosòfica (3102G00010)

   Ètica (3102G00011)

   Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

   Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

   Filosofia moral (3102G03033)

   Estètica I (3102G03036)

   Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

   Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

   Teoria de la comunicació (3102G00004)

   Fonaments del llenguatge (3102G00005)

   Geografia d'Europa (3102G00006)

   Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

   Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

   Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

   Lectures de literatura universal (3102G00012)

   Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

   Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

   Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

   Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

   Història de la filosofia medieval (3102G03020)

   Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

   Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

   Teoria del coneixement (3102G03027)

   Lògica I (3102G03029)

   Lògica II (3102G03030)

   Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

   Metafísica I (3102G03025)

   Metafísica II (3102G03026)

   Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

   Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

   Filosofia política I (3102G03034)

   Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

   Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

   Comunicació audiovisual I (3102G01020)

   Comunicació audiovisual II (3102G01021)

   Cultura contemporània I (3102G01022)

   Cultura contemporània II (3102G01023)

   Teoria de la comunicació I (3102G01026)

   Teoria de la comunicació II (3102G01027)

   Transformacions del món global (3102G01028)

   Discurs i imatge (3102G01029)

   Seminari de Lletres I (3102G01031)

   Seminari de Lletres II (3102G01032)

   Fonaments de geografia (3102G02034)

   Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

   Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

   Geografia regional (3102G02037)

   Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

   Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

   Geografia dels espais litorals (3102G02018)

   Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

   Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

   Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

   Pensament geogràfic (3102G02042)

   Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

   Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

   Geografia de l'aigua (3102G02021)

   Geografia social i cultural (3102G02022)

   Geopolítica (3102G02023)

   Gestió d'espais naturals (3102G02024)

   Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

   Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

   Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

   Riscos ambientals i societat (3102G02028)

   Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

   Les cares del paisatge (3102G02030)

   Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

   Geografia regional del món (3102G02032)

   Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

   Prehistòria (3102G04018)

   Història medieval (3102G04019)

   Història de Catalunya (3102G04020)

   Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

   Historiografia (3102G04023)

   Art antic I. Proper orient (3102G05018)

   Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

   Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

   Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

   Art del Renaixement (3102G05022)

   Art Barroc (3102G05023)

   Art contemporani I (3102G05024)

   Art contemporani II (3102G05025)

   Teoria de l'art (3102G05026)

   Història de les idees estètiques (3102G05027)

   Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

   Història de la música (3102G05029)

   Història i teoria del cinema (3102G05030)

   La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

   Museologia (3102G05032)

   Músiques del món contemporani (3102G05033)

   Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

   Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

   Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

   Art medieval hispànic (3102G05037)

   Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

   Historiografia i metodologia (3102G05039)

   Tècniques artístiques (3102G05040)

   Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

   Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

   Art i gènere (3102G05043)

   Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

   Art i cinema (3102G05045)

   Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

   Art clàssic: escultura Greco-Romana (3102G05047)

   Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

   Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

   Crítica d'art (3102G05050)

   Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

   Música i arts escèniques (3102G05052)

   Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

   Estètica de la fotografia (3102G05054)

   Difusió del patrimoni (3102G05055)

   La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

   Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

   Lingüística general I (3102G00019)

   Llatí (3102G00020)

   Literatura romànica medieval (3102G00021)

   Teoria de la literatura (3102G00022)

   Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

   Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

   Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

   Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

   Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

   Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

   La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

   El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

   Història del català contemporani (3102G06030)

   Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

   Sintaxi catalana (3102G06033)

   Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

   Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

   Lingüística general II (3102G00023)

   Crítica literària (3102G00024)

   Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

   Literatura llatina (3102G00026)

   Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

   Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

   Literatura espanyola (3102G00029)

   Llengua espanyola (3102G00030)

   Literatura italiana (3102G00031)

   Llengua italiana (3102G00032)

   Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

   Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

   Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

   Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

   Literatura espanyola medieval (3102G07025)

   Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

   Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

   Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

   Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

   Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

   Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

   Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

   Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

   Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

   Història antiga (3102G04027)

   Història moderna (3102G04028)

   Història contemporània (3102G04029)

   Història d'Espanya (3102G04030)

   Història de la industrialització (3102G04031)

   Història agrària (3102G04032)

   Demografia històrica (3102G04033)

   Història econòmica del segle XX (3102G04034)

   Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

   Organitzacions patrimonials (3102G04036)

   Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

   Història de les dones (3102G04038)

   Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

   Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

   Art prehistòric (3102G04041)

   Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

   Arqueologia (3102G04043)

   Història social i econòmica (3102G04044)

   Història política i cultural (3102G04045)

   Seminari en humanitats (3102G00036)

   Estudi monogràfic (3102G05060)

   Promoció i recepció (3102G05061)

   Cultures artístiques del món (3102G05062)

   Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

   Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

   Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

   Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

   Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

   Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

   Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

   Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

   Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

   Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

   Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

   Literatura i cultura italianes (3102G06064)

   Escriptura creativa (3102G06065)

   Llengua espanyola I (3102G07052)

   Llengua espanyola II (3102G07053)

   Llengua espanyola III (3102G07054)

   Llengua espanyola IV (3102G07055)

   Llengua espanyola V (3102G07056)

   Llengua espanyola VI (3102G07057)

   Literatura espanyola I (3102G07058)

   Literatura espanyola II (3102G07059)

   Literatura espanyola III (3102G07060)

   Literatura espanyola IV (3102G07061)

   Literatura espanyola V (3102G07062)

   Literatura espanyola VI (3102G07063)

   Antropologia contemporània (3102G04046)

   Història econòmica contemporània (3102G04047)

   Humans fóssils (3102G04048)

   Història d'AmèricaLlatina contemporània (3102G04049)

   Història, patrimoni i societat (3102G04050)

   Eines del filòleg (3102G00037)

   Literatura contemporània (3102G00038)

   La cultura femenina a Europa (3102G04051)

   Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

   La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053) ...