UDG - Universitat de Girona.

Grau en Psicologia

UDG - Universitat de Girona.
En Girona (España)

Precio a consultar

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Girona (España)
Inicio Fechas a escoger
  • Título propio
  • Girona (España)
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics, en què es desenvolupa la reflexió sobre la persona i el seu desenvolupament. Requereix igualment un interès per temes metodològics, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions. Requereix un interès per temes biològics, socials i culturals, ja que és la persona en el seu context qui es comporta i es desenvolupa, i, finalment, requereix un interès pels temes de salut, en els quals queden implicats el benestar i la qualitat de vida de la persona.
Objectius formatius
Formar professionals al servei de les persones i dels grups i organitzacions socials, a partir del coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica, amb una gran varietat de funcions en àmbits tan diversos com la promoció de la salut i la qualitat de vida, l’educació, l’esport, la justícia, el treball, el trànsit i la seguretat viària o la intervenció social.
Competències adquirides
La formació permetrà que l’alumnat adquireixi els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament; les habilitats per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital i, finalment, les actituds apropiades per promoure la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

e

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a escoger Matrícula abierta

Programa académico

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Personalitat i context social (3101G01062)

Psicometria i avaluació (3101G01063)

Personalitat i salut (3101G01009)

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

Adolescència en risc (3101G01021)

Psicologia del dolor (3101G01022)

Sexualitat i salut (3101G01023)

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

Avaluació de programes (3101G01034)

Investigació aplicada (3101G01035)

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

Psicologia jurídica (3101G01039)

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

Relacions interpersonals (3101G01048)

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

Psicopatologia forense (3101G01052)

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Pscologia clínica d'adults (3101G01066)

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Pràcticum 1 (3101G01007)

Personalitat i salut (3101G01009)

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

Adolescència en risc (3101G01021)

Psicologia del dolor (3101G01022)

Sexualitat i salut (3101G01023)

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

Avaluació de programes (3101G01034)

Investigació aplicada (3101G01035)

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

Psicologia jurídica (3101G01039)

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

Relacions interpersonals (3101G01048)

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

Psicopatologia forense (3101G01052)

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

Pràcticum 2 (3101G01008)

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Treball final de grau (3101G01069)

Personalitat i salut (3101G01009)

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

Adolescència en risc (3101G01021)

Psicologia del dolor (3101G01022)

Sexualitat i salut (3101G01023)

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

Avaluació de programes (3101G01034)

Investigació aplicada (3101G01035)

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

Psicologia jurídica (3101G01039)

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

Relacions interpersonals (3101G01048)

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

Psicopatologia forense (3101G01052)

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

Personalitat i salut (3101G01009)

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)