UDG - Universitat de Girona.

Grau en Química

UDG - Universitat de Girona.
En Girona (España)

Precio a consultar

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Girona (España)
Inicio Fechas a escoger
  • Título propio
  • Girona (España)
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori. És recomanable igualment tenir bones nocions d'informàtica i anglès.
Objectius formatius
Els objectius generals que pretén aconseguir el grau de Química són els següents:
Infondre als estudiants l'interès per l'aprenentatge de la química que els permeti valorar les seves aplicacions en diferents contextos i involucrar-los en l'experiència intel·lectualment estimulant i satisfactòria d'aprenentatge i estudi.
Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques.
Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per aplicar els seus coneixements químics, tant teòrics com pràctics, a la solució de problemes en química.
Desenvolupar en l'estudiant, mitjançant l'educació en química, un rang d'habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.
Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats amb les quals pugui continuar els seus estudis en àrees especialitzades de la química, en àrees afins o multidisciplinàries.
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.
Organització del grau
El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats..
A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

e

Ubicación

Inicio

Girona
Ver mapa
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004

Inicio

Fechas a escoger Matrícula abierta

Programa académico

Fonaments de química (3103G00078)

Complements de química (3103G04071)

Biologia fonamental (3103G00079)

Matemàtiques (3103G00085)

Física (3103G04072)

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

Estadística aplicada (3103G00084)

Tècniques científiques integrades 3 (3103G04073)

Termodinàmica (3103G04074)

Química quàntica i espectroscòpia (3103G04075)

Química dels elements (3103G04076)

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

Introducció a l'experimentació en síntesi química (3103G04077)

Enginyeria química (3103G04078)

Experimentació en enginyeria química (3103G04079)

Mètodes numèrics (3103G04080)

Bioquímica (3103G00086)

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Principis de química analítica (3103G04081)

Introducció a l'experimentació en química analítica (3103G04082)

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G04083)

Electroquímica i química macromolecular (3103G04084)

Experimentació en química física (3103G04085)

Compostos de coordinació (3103G04086)

Química inorgànica avançada (3103G04087)

Mètodes sintètics orgànics (3103G04088)

Elucidació estructural de compostos orgànics (3103G04089)

Experimentació en síntesi química (3103G04090)

Anàlisi instrumental (3103G04091)

Química analítica avançada (3103G04092)

Experimentació en química analítica (3103G04093)

Projectes (3103G04094)

Estudi de casos (3103G04095)

Ciència de materials (3103G04096)

Treball de fi de grau (3103G04097)

Química organometàl·lica (3103G04098)

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

Principis de reactivitat química (3103G04101)

Bioinorgànica (3103G00127)

Productes naturals (3103G00129)

Disseny biomolecular (3103G00130)

Bioanàlisi (3103G00131)

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

Determinació estructural avançada (3103G04103)

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

Recuperació de productes (3103G00132)

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Química verda (3103G00135)

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

Pràctiques en empresa (3103G04107)

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Bioinorgànica (3103G00127)

Bioorgànica (3103G00128)

Productes naturals (3103G00129)

Disseny biomolecular (3103G00130)

Bioanàlisi (3103G00131)

Recuperació de productes (3103G00132)

Nanotecnologia (3103G00133)

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Química verda (3103G00135)

Química organometàl·lica (3103G04098)

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

Principis de reactivitat química (3103G04101)

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

Determinació estructural avançada (3103G04103)

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

Química quàntica avançada (3103G04108)

Operacions de separació (3103G04109)

Reactors químics (3103G04110)

Anàlisi d'aliments (3103G04111)

Catàlisi (3103G04112)

Pràctiques en empresa (3103G04107)

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Bioinorgànica (3103G00127)

Bioorgànica (3103G00128)

Productes naturals (3103G00129)

Disseny biomolecular (3103G00130)

Bioanàlisi (3103G00131)

Recuperació de productes (3103G00132)

Nanotecnologia (3103G00133)

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Química verda (3103G00135)

Química organometàl·lica (3103G04098)

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

Principis de reactivitat química (3103G04101)

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

Determinació estructural avançada (3103G04103)

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

Química quàntica avançada (3103G04108)

Operacions de separació (3103G04109)

Reactors químics (3103G04110)

Anàlisi d'aliments (3103G04111)

Catàlisi (3103G04112)